Auditul energetic, un pas important pentru reducerea costurilor

Auditul energetic este primul pas ce trebuie facut de catre consumatorii de energie (companii sau institutii) care doresc sa-si optimizeze procesele energetice, sa-si reduca pierderile si, implicit, costurile cu energia (energie electrica, gaze naturale, combustibili lichizi/solizi, apa etc.). Operatorii economici sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 4 ani un audit energetic.

O lucrare de audit cuprinde intreg setul de activitati ocazionate de efectuarea unei diagnoze  energetice: masuratori, analize, evaluari, intocmire bilanturi si recomandari. 

Obiectivul principal al auditului este analiza eficientei energetice la nivelul companiei/institutiei, urmarind reducerea pierderilor energetice prin implementarea unui program de imbunatatire a eficientei energetice, care include masuri pe termen scurt, mediu si lung.

Auditurile se elaboreaza de persoane autorizate, in conformitate cu legislatia in vigoare: 
    Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, aprobat prin Decizia 2123/23.09.2014 a presedintelui ANRE;
    Legea eficientei energetice nr. 121 din 18.07.2014;
    Decizia ANRE nr. 2794/17.12.2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si agreerea societatilor prestatoare de servicii energetice si a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie.

Este bine sa stiti ca nerespectarea de catre operatorii economici a obligatiilor ce le revin constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000 – 200.000 lei (calculata proportional cu marimea consumului).

CEZ Romania este Auditor Energetic Autorizat Clasa II Complex si este acreditata de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) ca societate prestatoare de servicii energetice. Astfel, CEZ Romania poate să efectueze orice tip de audit:
•    Audit electroenergetic – urmareste contabilizarea fluxurilor de energie electrica;
•    Audit termoenergetic – urmareste contabilizarea fluxurilor de energie termica;
•    Audit complex – urmareste contabilizarea tuturor formelor de energie ale caror fluxuri sunt monitorizate in interiorul conturului de audit.

Daca doriti mai multe informatii despre auditul energetic va invitam sa ne contactati la adresa de e-mail office@cez.ro