REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI
Castigi cat ai zice E-factura!
01.11.2021 – 15.12.2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULI GENERALE PRIVIND DESFASURAREA TOMBOLEI “Castigi cat ai zice E-factura!”
CEZ Vanzare S.A. lanseaza o tombola de activare a facturii electronice. 
Modalitatea de inscriere, premiile oferite si modul de acordare a premiilor, sunt detaliate mai jos in cele ce urmeaza: 

1.1 ORGANIZATORUL Tombolei “Castigi cat ai zice E-factura!” (denumita in continuare „Tombola”) este CEZ Vanzare S.A., societate pe actiuni administrata in sistem dualist cu sediul in Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, judetul Dolj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/517/2007, avand CUI nr. RO21349608, website: www.cezinfo.ro, denumita in continuare „Organizatorul”.
1.2. Tombola se va desfasura prin intermediul:
a. agentiei ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC RELATIONS (denumita in continuare si „Agentia 1”), avand sediul in Bucuresti, sector 1, Bd, Maresal Averescu, nr. 15 b/c, etaj 2, avand cod unic de inregistrare si atribut fiscal RO RO22725808, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 21215/ 2007, care va efectua activitati legate si/sau implicate de aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament
b. Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

Agentiile 1 si 2 sunt imputernicite de Organizator sa gestioneze toate informatiile legate de aceasta Tombola, inclusiv datele cu caracter personal ale participantilor conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. 
1.3. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.mycez.cezinfo.ro/efactura.
Participarea la tombola presupune citirea, intelegerea si acceptarea, Regulamentului, citirea si intelegerea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal inclusa in Anexa 1 la Regulament 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii Tombolei, de a opri Tombola, in orice moment al acesteia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe siteul oficial CEZ, la adresa www.mycez.cezinfo.ro/efactura
Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui act aditional care va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea in vigoare, prin publicare pe site mycez.cezinfo.ro/efactura. 
1.5. Tombola se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 2. CONCEPT. LOCUL DE DESFASURARE A TOMBOLEI. CONDITII DE PARTICIPARE. MECANISM DE ACTIVARE. PREMII
Tombola se adreseaza clientilor casnici CEZ Vanzare SA la energie electrica/gaze naturale care in perioada 01.11.2021 – 15.12.2021 isi activeaza E-factura (factura electronica) prin contul de client My CEZ, completand cerere de pe website-ul www.cez.ro/ro/servicii/e-factura.html  si trimiterea ei prin www.cez.ro/sesizari2-form sau in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ. Tombola  este anuntata prin intermediul site-ului www.mycez.cezinfo.ro/efactura, prin newsletter extern, pe canale de social media ale Organizatorului si pe radio, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a.    Sa fie client casnic CEZ Vanzare la energie electrica/gaze naturale
b.    Sa aiba o adresa valida de e-mail
c.    Sa isi activeze E-factura (factura electronica la energie) prin intermediul urmatoarelor canale: contul de client My CEZ,  completand cerere de pe website-ul www.cez.ro/ro/servicii/e-factura.html si trimiterea ei prin https://www.cez.ro/sesizari2-form, in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ, in perioada Tombolei, respectiv in perioada 01.11.2021-15.12.2021, si sa o mentina activa si pe perioada Tombolei.
d.    Sa NU fi avut serviciul E-factura activ o perioada continua in ultimele 6 luni inainte de data de 01.11.2021 (mai exact sa nu fi dezactivat serviciul E-factura in ultimele 6 luni, indiferent de motivul dezactivarii);
e.    Sa finalizeze procesul de activare a E-factura (sa confirme link-ul de activare receptionat pe e-mail)
f.    Sa isi dea acordul de participare la Tombola (prin selectarea bifei din My CEZ sau din formularul tipizat, utilizat la momentul activarii E-Factura in Centrul de Relatii cu Clientii CEZ  si pe website-ul www.cez.ro/ro/servicii/e-factura.html, www.cez.ro/ro/servicii/e-factura.html)
g.    Sa respecte regulile de participare si adminisbilitate mentionate in prezentul regulament;
h.    Sa respecte pasii mentionati in Mecanismul de tombola, astfel cum sunt detaliati mai jos:

Mecanismul de Tombola, in functie de cele 3 canale prin care se poate activa serviciul E-factura: 

1.    MY CEZ
My CEZ poate fi accesat:
-    din browser: www.mycez.ro  
-    prin descarcarea aplicatiei My CEZ din App Store sau Google Play.

Mecanismul sumarizat: autentificare in contul de client My CEZ -> accesare sectiune Alege E-factura -> accesare butonul Activeaza -> selectare bifa acord de participare in Tombola -> completare adresa de e-mail -> confirmare link de activare primit pe e-mail.

Mecanismul detaliat de activare a serviciului E-factura prin My CEZ:
-    clientul cu cont activ in My CEZ se autentifica in cont;
-    trebuie sa aiba adaugat in cont cel putin un cod client, la care trebuie sa aiba cel putin un contract activ de energie sau gaze;
-    acceseaza sectiunea E-factura (sau sectiunea Setari cont-Date personale-Activeaza modalitate de transmitere corespondenta Electronic);
-    pentru fiecare cod de client asignat in cont are un buton Activeaza;
-    la accesarea butonului Activeaza, in fereastra in care insereaza adresa de e-mail se adauga o bifa de participare la tombola (bifa este optionala pentru client);
-    dupa ce si-a completat adresa de e-mail se transmite un e-mail automat cu link pt confirmare activare serviciul E-factura pe codul de client respectiv. Link-ul este valabil 24 de ore de la generare.
-    pentru a fi calificat in extragerea tombolei trebuie ca acesta sa confirme/ acceseze link-ul de activare receptionat pe e-mail

2.    WEBSITE
Orice client care completeaza formularul de activare a serviciului E-factura disponibil pe website-ul www.cez.ro/ro/servicii/e-factura.html, il transmite completat si semnat prin www.cez.ro/sesizari2-form, in perioada de desfasurare a Tombolei, si bifeaza casuta aferenta care reprezinta acordul pentru participarea la Tombola.

3.    CENTRU DE RELATII CU CLIENTII CEZ
Orice client care solicita formularul de activare a serviciului E-factura in Centrele de Relatii cu Clientii si il depune completat si semnat, in perioada de desfasurare a campaniei.

Participantii care intrunesc conditiile de mai sus, respecta mecanismul de activare si isi exprima acordul de a participala la Tombola in conditiile prevazute in acest Regulament (prin selectarea bifei in My CEZ sau in formularul tipizat) vor intra la tragere la sorti prin folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie. 


PREMII: Vor fi acordate urmatoarele premii:

•    40 bucati termostate inteligente Cosa in valoare unitara de 468 lei + T.V.A. 
•    Marele premiu: 1 Iphone 13 in valoare de 4243.69 lei + T.V.A.

Valoare totala premii: 22.963,69 lei + T.V.A.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Tombole nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate. 

Un Participant poate castiga in cadrul Tombolei cel mult un premiu.


SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A TOMBOLEI 
Tombola va incepe la data de 01.11.2021 ora 00:00 si se va desfasura pana la data de 15.12.2021 ora 23:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Tombola”). 
SECTIUNEA 4. REGULAMENT
4.1. Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a Tombolei, in format electronic, prin accesarea site-ului oficial CEZ, mycez.cezinfo.ro/efactura in orice Centru de Relatii cu Clientii CEZ si la activarea facturii electronice prin contul de client My CEZ.
4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Tombola poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea in vigoare, prin publicare pe site mycez.cezinfo.ro/efactura 
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Tombola este adresata persoanelor care sunt clienti casnici CEZ Vanzare la energie electrica/gaze naturale si care indeplinesc conditiile de la Sectiunea 2 de mai sus.
5.2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Tombola persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, angajatii Organizatorului, ai Agentilor si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Tombolei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
5.3. Prin inscrierea la Tombola (activare E-factura prin My CEZ, prin descarcarea si completarea formularului de pe  website-ul www.cez.ro/ro/servicii/e-factura.html si transmiterea lui prin www.cez.ro/sesizari2-form sau in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ), Participantul accepta termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament si se obliga sa respecte obligatiile aferente participantilor, astfel cum este detaliat in Regulament.

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
6.1. Castigatorii se vor alege prin intermediul unei trageri la sorti, organizata in termen de maximum 20 zile lucratoare de la data finalizarii Tombolei.
Tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide din cadrul Tombolei. Extragerile se vor efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, in prezenta unui notar public. 
Suplimentar celor 41 castigatori se vor alege 125 rezerve, astfel incat, daca vreunul dintre Participanti nu poate intra in posesia premiului, acesta sa fie acordat rezervelor, in ordinea in care au fost extrase. 
In cadrul tragerii la sorti se vor extrage un numar total de 41 castigatori si 125 de rezerve, dupa cum urmeaza: 
-    40 de castigatori pentru premiile ce constau in Termostat inteligent Cosa 
-    1 castigator pentru premiul ce consta in Iphone 13 
-    5 rezerve aferente castigatorului extras pentru premiul ce consta in Iphone 13
-    cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator extras pentru premiile ce constau in Termostat inteligent Cosa
Mai intai se vor extrage castigatorii pentru fiecare categorie de premii, dupa care se vor extrage rezervele aferente fiecarei categorii de premii.
6.2. Participantii care se inscriu in mod valabil in aceasta Tombola (indeplinesc conditiile de participare si  intreprind actiunile de la sectiunea 2 de mai sus) si care vor fi selectati ca si castigatori prin mecanismul detaliat la pct. 6.1 de mai sus, vor primi cate un premiu din cele mentionate in sectiunea 2 de mai sus.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL TOMBOLEI
7.1. Conditii privind inscrierea valabila la Tombola
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la tombola, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiuniilor 2 si 5 de mai sus;
b) Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Tombolei, asa cum este mentionata in Sectiunea 3;
c) Participantii trebuie sa intreprinda actiunile de la Sectiunea 2 de mai sus in perioada Tombolei;
7.2. Inscrierea la tombola
7.2.1. Pentru a se inscrie in tombola, Participantii trebuie sa respecte Mecanismele de activare conform celor mentionate la Sectiunea 2 de mai sus.
7.2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modera inscrierile in Tombola urmand sa fie sterse/eliminate acelea care: au optiunea de E-factura activata si o dezactiveaza, pentru ca ulterior sa o reactiveze in perioada Tombolei pentru a putea fi eligibili regulamentului Tombolei; In acest caz, conturile sesizate vor fi sterse/eliminate din extragere.
In cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor, Organizatorul nu va fi facut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care si-a activat E-factura. 
7.2.3. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situatiile in care sunt suspiciuni in legatura cu conturile inscrise la Tombola. Participatii isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la orice eventuala pretinsa incalcare a oricaror drepturi legitime ale tertilor, realizata prin participarea la Tombola.
7.2.4. Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Tombolei vor intra in tragerea la sorti pentru unul din premiile din cadrul tombolei.
7.2.5.    Un Participant unic este identificat pe baza codului de client din baza de date CEZ.

7.2.6. Un Participant, identificat pe baza codului de client, poate participa o singura data in cadrul Tombolei si poate castiga un singur premiu.

SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR SI INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
8.1. Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2. Participantii care au fost desemnati castigatori ai premiilor oferite in cadrul Tombolei vor fi anuntati prin intermediul apelului telefonic de catre compania Mediapost Hit Mail. Vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil mentionat in cadrul contractului de energie CEZ, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 apeluri efectuate in 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

8.3. Validarea castigatorilor:
Pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al Tombolei, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) Respectarea tuturor conditiilor de participare, conform prezentului Regulament. 
b) In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa furnizezeinformatiile necesare pentru verificarea inscrierii valabile si pentru acordarea premiului, respectiv: nume si prenume, adresa e-mail, adresa de livrare premiu, CNP (numai in cazul castigatorului premiului ce consta in IPhone 13). 
In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de la trimiterea link-ului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 
c) Inscrierea in Tombola sa nu fie facuta de catre un angajat al Grupului CEZ in Romania sau alte persoane ce nu au drept de participare la Tombola, potrivit art. 5.2 de mai sus.
8.4. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in aventualele contestatii in procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite cu ocazia Tombolei, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Tombola).
8.5. Lista cu castigatori publicata pe pagina de Facebook CEZ si pe mycez.cezinfo.ro/efactura in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data finalizarii procesului de validare a castigatorilor si va fi mentinuta publica pentru o perioada de 30 de zile de la data publicarii ei.

8.5. Intrarea in posesia premiilor 
Dupa validarea castigatorilor, Organizatorul va expedia prin curierrat premiile catre castigatori in termen de 30 de zile, la adresa indicate de castigator.

SECTIUNEA 9. CONTESTATII
9.1. Contestatiile se pot face in termen de 1 zi lucratoare de la momentul publicarii listei de castigatori. Contestatia se trimite Organizatorului, prin e-mail, la adresa office@cez.ro si va cuprinde, in mod obligatoriu:
a) numele si prenumele complet;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia si dovezile. 
9.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 3-5 zile lucratoare de la data primirii.
SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
10.1. Inscrierile realizate inainte sau dupa Perioada Tombolei, astfel cum a fost definita in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.
10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la Tombola, cauzate de furnizorul serviciului de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Tombola. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorul serviciului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Tombola in perioada de desfasurare a acesteia.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
11.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii cu o valoare mai mare de 600 lei (se aplica pentru acordarea premiului ce consta in Iphone 13), impozit pe care organizatorul Tombolei se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
11.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
11.3 Participantilor la Tombola nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Tombolei (de ex. cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de desfasurare a Tombolei, costul cu deplasarea pentru ridicarea premiului, daca este cazul etc.) 
SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1 Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu desfasurarea acestei Tombole sunt prevazute in Anexa 1 a acestui Regulament. 
12.2 Solicitarile/ reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Tombola se pot transmite conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

SECTIUNEA 13. LITIGII SI FRAUDE
13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului. 
13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile prevazute in prezentul regulament.
13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Tombole, a sistemului, abuz sau orice alte tentativa care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Tombole. 
13.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 
SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA
14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: pandemie, razboaie, incendii, inundatii, greve si blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 
14.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Tombola pe siteul oficial mycez.cezinfo.ro/efactura  in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Tombolei
Castigi cat ai zice E-factura!
01.11.2021 – 15.12.2021

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

Date privind operatorul de date cu caracter personal In vederea desfasurarii Tombolei datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: CEZ Vanzare S.A., societate pe actiuni administrata in sistem dualist cu sediul in Craiova, Str. Calea Severinului, nr. 97, judetul Dolj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/517/2007, avand CUI nr. RO21349608, website: www.cezinfo.ro, (denumita in continuare "Operatorul"),
prin intermediul:
ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC RELATIONS SRL avand sediul in Bucuresti, sector 1, Bd, Maresal Averescu, nr. 15 b/c, etaj 2, avand cod unic de inregistrare si atribut fiscal RO RO22725808, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 21215/ 2007 in calitate de imputernicit al Operatorului,
MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de imputernicitul al Rogalski Damaschin Public Relations  care va proceda la extragerea castigatorilor, validarea acestora si comunicarea cu castigatorii. 
Rogalski Damaschin Public relations SRL si Mediapost Hit Mail SA sunt denumite in cele ce urmeaza in mod colectiv „Imputernicitii” 
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 
CEZ VANZARE S.A. adresa: Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, jud. Dolj,  Romania, email:office@cez.ro

I.    Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Tombolei
In cadrul Tombolei Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal pentru participare, validare si oferirea premilor:
Pentru Participanti:
(i)    adresa de e-mail
(ii)    Confirmare cu privire la adresa de e-mail furnizata
(iii)    calitatea de client CEZ
(iv)    date rezultate din vizitarea website-lui www.cezinfo.ro
in plus, 
Pentru castigatori:
(i) Nume si Prenume 
(ii) Numar de telefon 
(iii) adresa de livrare premiu
(iv) CNP (numai in cazul castigatorului premiului ce consta in Iphone 13). Codul numeric personal va fi prelucrat in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor prevazute in Codul Fiscal legate de completarea declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiarii de venit (intrucat premiul consta in IPhone 13 depaseste pragul valoric de 600 lei impus de Codul Fiscal).

II.    Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la tombola vor fi prelucrate de catre Organizator  si prin intermediul Agentiilor in vederea:
i)    Organizarii si desfasurarii Tombolei
ii)    Desemnarii, contactarii  si validarii castigatorilor
iii)    Inmanarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in aventualele contestatii in procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite cu ocazia Tombolei, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Tombola).

III.    Temeiul juridic al prelucrarii
-    Datele furnizate de participanti si castigatori in vederea inscrierii, validarii si inmanarii premiilor sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului Tombolei echivaleaza cu executarea unui contract). 
-    CNP-ul castigatorului premiului in valoare de peste 600 lei (IPhone 13) este prelucrat in vederea efectuarii formalitatilor necesare pentru retinerea la sursa si plata a impozitului aferent castigului conform prevederilor Codului Fiscal (temeiul prelucrarii este obligatia legala)
-    Publicarea listei castigatorilor premiilor acordate este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare;
-    Datele rezultate din vizitarea website-lui www.cezinfo.ro sau din efectuarea altor verificari privind validarea inscrierii Participantilor sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului pentru a organiza si desfasura Tombola si pentru a asigura functionalitatea website-lui www.cezinfo.ro
-    Pastrarea datelor ulterior incheierii Tombolei si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Tombolei si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar- contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.
-    Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale Participantilor la Tombola se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului, in vederea verificarii modului de comunicare cu Participantii pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, precum si pentru a se asigura ca relationarea cu Participantii la Tombola este adecvata in mod adecvat).
IV.    Destinatarii datelor cu caracter personal 
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Tombolei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti:
-    Societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitilor acestuia, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizate, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem cloud;
-    alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii.
-    curieri implicati in livrarea premiilor si castigatorii validati
Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atunci cand divulgarea nu este decizia voluntara a Operatorului).
Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Tombola, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

V.    Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
In cazul participantului declarat castigator al premiului cu valoare mai mare de 600 de lei, datele cu caracter personal vor fi stocate in conformitate cu dispozitiile legale financiar-contabile aplicabile, pe o durata de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului. 
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Tombola vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
Lista cu castigatori publicata pe mycez.cezinfo.ro/efactura. Pagina cu castigatorii va fi comunicata si pe Facebook. In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data finalizarii procesului de validare a castigatorilor si va fi mentinuta publica pentru o perioada de 30 de zile de la data publicarii ei.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

Pentru evitarea oricarui dubiu, datele prelucrate in legatura cu Tombola sunt tratate separat si independent de datele prelucrate de Organizator in legatura cu contractele de furnizare de energie electrica/gaze naturale incheiate cu clientii acestuia. Asadar, stergerea oricaror date aferente Tombolei nu va afecta alte prelucrari de date ale clientilor sai efectuate de Organizator.


VI.    Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i)    dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii)    dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operatorul si Imputernicitii le detin despre acestea, inclusiv informatii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul. 
La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu Tombola. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.
(iii)    
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; persoanele vizate pot obtine rectificarea datelor personale pe care Operatorul si/sau Imputernicitii le prelucreaza in legatura cu Tombola. Operatorul si Imputernicitii depun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;
(iv)    
dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal - persoanele vizate pot solicita stergerea datelor personale prelucrate de Operator sau Imputernicit in legatura cu Tombola. Operatorul si Imputernicitiil trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca: 
●    datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; 
●    persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;
●    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
●    datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului;
cu exceptia cazului in care datele sunt necesare: 
a)    pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
b)    pentru conformarea de catre Operator cu o obligatie legala;
c)    in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
d)    pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
(v)    dreptul la restrictionarea prelucrarii; persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale, in cazul in care: 
●    contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea, 
●    prelucrarea este nelegala si solicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,
●    nu mai avem nevoie de datele personale dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau 
●    persoana vizata are obiectii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleaza.
(vi)   dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege; persoanele vizate pot obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia acestora particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Persoanele vizate, care obiecteaza la prelucrare, sunt rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.
(vii)  dreptul la portabilitate a datelor; persoanele vizate au dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal pe care le-au furnizat catre Operator, intr-un format structurat, utilizat in mod uzual si lizibil electronic, precum si sa solicite transmiterea acestor date cu caracter personal catre un alt operator de date in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate si este efectuata prin mijloace automate;

(viii)    dreptul de a depune o plangere: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin intermediul procedurii disponibile pe site-ul ANSPDCP, www.dataprotection.ro
De retinut:
Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.
Restrictionarea accesului: In anumite situatii, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi restrictionat din cauza unor cerinte legale. In cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.
Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea. 
Exercitarea drepturilor: Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa. Datat si semnata adresata Operatorului la adresade email: office@cez.ro 


VII.    Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Tombola. Operatorul se obliga sa impuna oricaror imputerniciti obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
In procesul de furnizare a datelor cu caracter personal catre Operator si Imputerniciti, informatiile personale pot fi transferate de catre persoanele vizate prin internet. Desi Organizatorul depune eforturi sustinute pentru a proteja informatiile personale ce ii sunt puse la dispozitie, schimbul de informatii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, Operatorul nu poate garanta securitatea informatiilor personale transmise prin internet. Odata primite aceste informatii, Operatorul va utiliza proceduri stricte si metode de securitate pentru a impiedica accesul neautorizat la acestea.

VIII.    Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Tombolei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Tombolei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.  
IX.    Alte prevederi 
Datele personale ale participantilor la Tombola vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Regulamentul campaniei este disponibil aici.